Khepri

Ára's Ebony Fly Figurine

Category:
other
Description:

When animated, an ebony fly is the size of a pony and has all the statistics of a hippogriff but can make no attacks. The item can be used three times per week for up to 12 hours per use. When 12 hours have passed or when the command word is spoken, the ebony fly again becomes a tiny statuette.

Moderate transmutation; CL 11th; Craft Wondrous Item, animate objects; Price 10,000 gp

Bio:

Khepri

Heirs of Waterdeep jaisen78